AKTUALNOŚCI

 • Burmistrz Głowna - wyborów przedterminowych nie przeprowadza się. Funkcję Burmistrza do końca kadencji będzie pełnić osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
 • Rada Gminy w Daszynie - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
 • Nowy wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego obowiązujący od 25 maja 2018 r.
 • Postanowienie Nr 2/2018 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na okręgi wyborcze
 • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Wyjaśnienia dla kandydatów na urzędników wyborczych
 • Kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców za rok 2017
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu Zgierskiego - okręg wyborczy nr 4
 • Tabelaryczne zestawienie zmian w składach rad powiatów, rady miasta na prawach powiatu Łodzi, Sejmiku Województwa Łódzkiego (kadencja 2014-2018)
 • Terminarz wyborów i referendów - kadencja 2014 - 2018

WYDARZENIA

 • Nowy wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego obowiązujący od 25 maja 2018 r.
 • Wykaz urzędników wyborczych powołanych w obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi
 • Znamy wyniki etapu wojewódzkiego II edycji konkursu "Wybieram Wybory"
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur