AKTUALNOŚCI

 • Postanowienie Nr 2/2018 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na okręgi wyborcze
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 27 marca 2018 r. o zmianach zasad dokonywania zgłoszeń przez kandydatów na urzędników wyborczych i liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (miastach) na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi
 • Wyniki II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 13 marca 2018 r. o zmianach zasad dokonywania zgłoszeń przez kandydatów na urzędników wyborczych i liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (miastach) na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi
 • Wyjaśnienia dla kandydatów na urzędników wyborczych
 • Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych i liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (miastach) na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi
 • Kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców za rok 2017
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu Zgierskiego - okręg wyborczy nr 4
 • Tabelaryczne zestawienie zmian w składach rad powiatów, rady miasta na prawach powiatu Łodzi, Sejmiku Województwa Łódzkiego (kadencja 2014-2018)
 • Terminarz wyborów i referendów - kadencja 2014 - 2018

WYDARZENIA

 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 27 marca 2018 r. o zmianach zasad dokonywania zgłoszeń przez kandydatów na urzędników wyborczych i liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (miastach) na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi z dnia 13 marca 2018 r. o zmianach zasad dokonywania zgłoszeń przez kandydatów na urzędników wyborczych i liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (miastach) na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi
 • Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych i liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (miastach) na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur