• Postanowienie Nr 2/2018 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na okręgi wyborcze
    Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych i liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminach (miastach) na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi
  • Kwartalna informacja o stanie rejestru wyborców wg stanu na dzień 30 września 2017 r.
    Tabelaryczne zestawienie zmian w składach rad powiatów, rady miasta na prawach powiatu Łodzi, Sejmiku Województwa Łódzkiego (kadencja 2014-2018)
  • Zmiana w składzie Rady Powiatu Zgierskiego - okręg wyborczy nr 4
    Terminarz wyborów i referendów - kadencja 2014 - 2018