• Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Dobroniu w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 17 września 2017 r.
    Konsultacje społeczne, dotyczące projektów różnych typów kart do głosowania w wyborach samorządowych w 2018 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pabianice zarządzone na dzień 25 czerwca 2017 r.
    Terminarz wyborów i referendów - kadencja 2014 - 2018