• Rady Gminy Strzelce - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
  Rada Gminy Andrespol - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
 • Rada Miejska w Głownie - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
  Rada Gminy w Daszynie - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
 • Rada Gminy Góra Świętej Małgorzaty - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
  Rada Gminy Krzyżanów - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Dobroniu w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 17 września 2017 r.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi w sprawie sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2014-2018.
 • Postanowienie Nr 14/2015 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 2 lutego 2015 roku
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pabianice zarządzone na dzień 25 czerwca 2017 r.