Państwowa Komisja Wyborcza - Wybory uzupełniające
 • Rada Gminy Andrespol - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
  Rada Miejska w Głownie - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
 • Rada Gminy w Daszynie - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
  Rada Gminy Góra Świętej Małgorzaty - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
 • Rada Gminy Krzyżanów - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Dobroniu w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 17 września 2017 r.
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi w sprawie sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2014-2018.
  Postanowienie Nr 14/2015 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 2 lutego 2015 roku
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pabianice zarządzone na dzień 25 czerwca 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jeżów w okręgu wyborczym nr 6 zarządzone na dzień 8 stycznia 2017 r.