AKTUALNOŚCI

 • Rada Gminy Strzelce - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
 • Rada Gminy Andrespol - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
 • Wybory samorządowe 2018
 • Nowa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 • Rada Miejska w Głownie - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
 • Burmistrz Głowna - wyborów przedterminowych nie przeprowadza się. Funkcję Burmistrza do końca kadencji będzie pełnić osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

WYDARZENIA

 • Nowa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 • Wykaz urzędników wyborczych powołanych w obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi
 • Znamy wyniki etapu wojewódzkiego II edycji konkursu "Wybieram Wybory"
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur