• Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - informacje
    Terminarz wyborów i referendów - kadencja 2018 - 2023
  • Wybory samorządowe 2018
    Tabelaryczne zestawienie zmian w składach rad gmin/miast powyżej 20 tys. mieszkanców, rad powiatów, rady miasta na prawach powiatu Łodzi, Sejmiku Województwa Łódzkiego (kadencja 2018-2023)
  • Informacje i wzory dokumentów związanych z udziałem obywateli w wyborach samorządowych