• Terminarz wyborów i referendów - kadencja 2014 - 2018
    Tabelaryczne zestawienie zmian w składach rad powiatów, rady miasta na prawach powiatu Łodzi, Sejmiku Województwa Łódzkiego (kadencja 2014-2018)