• Rada Miejska w Łęczycy - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się. Mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
  Rada Gminy Domaniewice - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się. Mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
 • Rada Miejska w Konstantynowie Łódzkim - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się. Mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
  Rady Gminy Strzelce - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
 • Rada Gminy Andrespol - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
  Rada Miejska w Głownie - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
 • Rada Gminy w Daszynie - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
  Rada Gminy Góra Świętej Małgorzaty - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
 • Rada Gminy Krzyżanów - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Dobroniu w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 17 września 2017 r.