Rada Gminy Góra Świętej Małgorzaty - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.

Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się w związku z art. 167 § 1 pkt 1) i 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130).

Postanowienie nr 6/2018 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty >>>> pobierz

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 17 maja 2018 r. o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Góra Świętej Małgorzaty w okręgu wyborczym Nr 15 >>>> pobierz

  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:18-05-2018 9:55
    Wprowadził:Bartosz Wroniszewski
  • Data modyfikacji:29-06-2018 13:28
    Wprowadził:Bartosz Wroniszewski