• Wybory przedterminowe Burmistrza Głowna - nie zostaną przeprowadzone, a funkcję Burmistrza do końca kadencji będzie pełnić osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
    Wybory przedterminowe Burmistrza Rzgowa zarządzone na dzień 19 czerwca 2016 r.