Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 22 września 2014 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia04-02-2016 8:13
    Wprowadził:Bartosz Goździk