• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Brzeziny zarządzone na dzień 24 czerwca 2012 r. (okręg wyborczy Nr 1)
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Strykowie zarządzone na dzień 11 marca 2012 r. (okręg wyborczy Nr 4)