Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Parzęczew przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 1 lipca 2012 r.

W dniu 27 lutego 2012 r. pełnomocnik inicjatora referendum powiadomił  Wójta Gminy Parzęczew o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Parzęczew przed upływem kadencji.
Pełnomocnikiem inicjatora referendum – Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Parzęczew „Arkadia” jest Andrzej Dzieciuchowicz. 

W dniu 27 lutego 2012 r. do Komisarza Wyborczego w Łodzi wpłynęło powiadomienie pełnomocnika inicjatora referendum o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Parzęczew przed upływem kadencji.

W dniu 12 kwietnia 2012 r. pełnomocnik inicjatora referendum - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Parzęczew „Arkadia” przekazał Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Parzęczew Pana  Ryszarda Nowakowskiego przed upływem kadencji.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia28-04-2016 10:27
    Wprowadził:Bartosz Goździk