Referendum powiatowe w sprawie odwołania Rady Powiatu w Brzezinach przed upływem kadencji, zarządzone na dzień 8 grudnia 2013 r.

W dniu 24 lipca 2013 r. pełnomocnik inicjatora referendum powiadomił Starostę Brzezińskiego o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu w Brzezinach przed upływem kadencji. Pełnomocnikiem inicjatora referendum - grupy inicjatywnej „Wspólnota Obywatelska Powiatu Brzezińskiego” , jest Pani Elżbieta Jolanta Michalska.

W dniu 25 lipca 2013 r. Komisarz Wyborczy w Łodzi otrzymał od inicjatora referendum - grupy inicjatywnej „Wspólnota Obywatelska Powiatu Brzezińskiego”, którego pełnomocnikiem jest  Pani Elżbieta Jolanta Michalska, powiadomienie o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu w Brzezinach przed upływem kadencji.

W dniu 20 września 2013 r. pełnomocnik inicjatora referendum - grupy inicjatywnej „Wspólnota Obywatelska Powiatu Brzezińskiego” przekazał Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu w Brzezinach przed upływem kadencji.

Wizualizacja referendum

Rejestr zmian
  • Data utworzenia28-04-2016 10:31
    Wprowadził:Bartosz Goździk