• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców "Przeciw Korupcji".
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Unii Wolności o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Czesława Sobierajskiego — „Chadecja Śląska”.
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Krajowej Komisji Koordynacyjnej Polskiej Partii Pracy o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Po
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Krajowego Demokratycznej Partii Lewicy o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców „Jedność Górnośląska”.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców „Bezpartyjny Ruch Społeczny”.
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 października 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Głównego Ligi Polskich Rodzin o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzon
 • Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Rybniku z dnia 4 października 2004 r.
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 września 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospol