• KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w ŁODZI I z dnia 14 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w ŁODZI II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w ŁODZI I z dnia 14 sierpnia 2018 r. dotyczący ustalenia limitu wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
    KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w ŁODZI II z dnia 14 sierpnia 2018 r. dotyczący ustalenia limitu wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.