Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 5 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia05-02-2019 9:59
    Wprowadził:Bartosz Wroniszewski
  • Data modyfikacji05-02-2019 9:59
    Wprowadził:Bartosz Wroniszewski