Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie podania do wiadomości publicznej informacji o terminie złożenia sprawozdań finansowych oraz miejscu i sposobie udostępniania do wglądu przedłożonych komisarzom wyborczym sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia09-11-2018 9:11
    Wprowadził:Bartosz Wroniszewski
  • Data modyfikacji09-11-2018 9:11
    Wprowadził:Bartosz Wroniszewski