Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Poddębicach w okręgu wyborczym nr 15 zarządzone na dzień 23 czerwca 2019 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2018-2023 >>>> więcej

Formularze do pobrania - utworzenie komitetu wyborczego / zgłaszanie kandydatów do  terytorialnej / obwodowych komisji wyborczych  >>>> więcej

ZAŁĄCZNIKI
Rejestr zmian
  • Data utworzenia10-04-2019 9:21
    Wprowadził:Bartosz Wroniszewski
  • Data modyfikacji24-06-2019 9:33
    Wprowadził:Wojciech Kozieł