• Kwartalna informacja o stanie rejestru wyborców wg stanu na dzień 30 września 2017 r.
    Tabelaryczne zestawienie zmian w składach rad powiatów, rady miasta na prawach powiatu Łodzi, Sejmiku Województwa Łódzkiego (kadencja 2014-2018)
  • Zmiana w składzie Rady Powiatu Zgierskiego - okręg wyborczy nr 4
    Terminarz wyborów i referendów - kadencja 2014 - 2018