• Kwartalna informacja o stanie rejestru wyborców wg stanu na dzień 30 września 2017 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Dobroniu w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 17 września 2017 r.
  • Terminarz wyborów i referendów - kadencja 2014 - 2018