• Komisarz Wyborczy w Łodzi
  Tomasz SZABELSKI

  Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi

  Komisarz Wyborczy wykonuje czynności o charakterze ogólnowojewódzkim

  Dyżur: poniedziałek w godzinach 15:00 - 16:00
  w siedzibie Delegatury KBW w Łodzi
  adres: ul. Piotrkowska 104
  90-926 Łódź

  Telefony: 0-42 632-38-12,  633-01-03, 633-15-25,  630-91-47

  Tel/fax: 0-42 632-41-70, 633-13-50, 633-15-25

  adres e-mail: komisarz.wyborczy.lodz@kbw.gov.pl

  Data powołania
  10.06.2013

  Data zakończenia kadencji
  10.06.2018

  Właściwość terytorialna

  powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski; miasto na prawach powiatu: Łódź.