AKTUALNOŚCI

 • Rada Gminy Strzelce - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
 • Rada Gminy Andrespol - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
 • Wybory samorządowe 2018
 • Sprostowanie do treści artykułu, który ukazał się na łamach Dziennika Łódzkiego w dniu 2 lipca 2018 r.
 • Nowa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 • Rada Miejska w Głownie - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
 • Burmistrz Głowna - wyborów przedterminowych nie przeprowadza się. Funkcję Burmistrza do końca kadencji będzie pełnić osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
 • Rada Gminy w Daszynie - wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji.
 • Postanowienie Nr 2/2018 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na okręgi wyborcze
 • Kwartalne informacje o stanie rejestru wyborców za rok 2017

WYDARZENIA

 • Nowa uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych
 • Wykaz urzędników wyborczych powołanych w obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi
 • Znamy wyniki etapu wojewódzkiego II edycji konkursu "Wybieram Wybory"
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur

Czas do otwarcia lokali wyborczych

Wybory w dniu 21 października 2018 r.

66 dni
18 godzin 10 minut 42 sekund

Godziny otwarcia lokali: 7:00 - 21:00