• Wybory samorządowe 2018
  W najbliższy czwartek mija termin zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • Informacje i wzory dukumentów związanych z udziałem obywateli w wyborach samorządowych
  Informacje i wzory dokumentów związanych ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych
 • Sprostowanie do treści artykułu, który ukazał się na łamach Dziennika Łódzkiego w dniu 2 lipca 2018 r.
  Postanowienie Nr 2/2018 Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Miasto Zgierz na okręgi wyborcze
 • Kwartalna informacja o stanie rejestru wyborców wg stanu na dzień 30 września 2017 r.
  Tabelaryczne zestawienie zmian w składach rad powiatów, rady miasta na prawach powiatu Łodzi, Sejmiku Województwa Łódzkiego (kadencja 2014-2018)
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu Zgierskiego - okręg wyborczy nr 4
  Terminarz wyborów i referendów - kadencja 2014 - 2018