• Wybory samorządowe 2018
    Terminarz wyborów i referendów - kadencja 2018 - 2023
  • Tabelaryczne zestawienie zmian w składach rad gmin/miast powyżej 20 tys. mieszkanców, rad powiatów, rady miasta na prawach powiatu Łodzi, Sejmiku Województwa Łódzkiego (kadencja 2018-2023)
    Informacje i wzory dukumentów związanych z udziałem obywateli w wyborach samorządowych