• Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 r.
  Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatorów
 • wybory.gov.pl - serwis informacyjny Wyborów do Sejmu i Senatu RP 2019
  Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego - informacje
 • Terminarz wyborów i referendów - kadencja 2018 - 2023
  Wybory samorządowe 2018
 • Tabelaryczne zestawienie zmian w składach rad gmin/miast powyżej 20 tys. mieszkanców, rad powiatów, rady miasta na prawach powiatu Łodzi, Sejmiku Województwa Łódzkiego (kadencja 2018-2023)
  Informacje i wzory dokumentów związanych z udziałem obywateli w wyborach samorządowych