• Wybory uzupełniające - utworzenie komitetu wyborczego
    Wybory uzupełniające - zgłaszanie kandydatów na radnych
  • Wybory uzupełniające - zgłaszanie kandydatów do składu terytorialnej/obwodowych komisji wyborczych