• Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019
    Wybory uzupełniające - utworzenie komitetu wyborczego
  • Wybory uzupełniające - zgłaszanie kandydatów na radnych
    Wybory uzupełniające - zgłaszanie kandydatów do składu terytorialnej/obwodowych komisji wyborczych
  • Wybory ponowne - zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych