• Wybory uzupełniające - utworzenie komitetu wyborczego
    Wybory uzupełniające - zgłaszanie kandydatów na radnych
  • Wybory uzupełniające - zgłaszanie kandydatów do składu terytorialnej/obwodowej komisji wyborczej
    Wybory uzupełniające/ponowne/przedterminowe - wzór sprawozdania finansowego
  • Wybory przedterminowe wójta/burmistrza/prezydenta miasta - tworzenie komitetu wyborczego wyborców
    Wybory przedterminowe wójta/burmistrza/prezydenta miasta - zgłaszanie kandydatów