• Wybory ponowne do Rady Gminy Nowosolna zarządzone na dzień 10 maja 2015 r. - okręg wyborczy nr 2