• Tabelaryczne zestawienie zmian w składach rad powiatów, rady miasta na prawach powiatu Łodzi, Sejmiku Województwa Łódzkiego (kadencja 2014-2018)
  Zmiana w składzie Rady Powiatu Pabianickiego - okręg wyborczy nr 4 - mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji (art. 387 § 1 w zw. z 386 § 5)
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu Pabianickiego - okręg wyborczy nr 2 - mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji (art. 387 § 1 w zw. z 386 § 5)
  Zmiana w składzie Sejmiku Województwa Łódzkiego - okręg wyborczy nr 4 - mandat pozostaje nieobsadzony do końca kadencji (art. 387 § 1 w zw. z 386 § 5)
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu Zgierskiego - okręg wyborczy nr 4
  Zmiana w składzie Sejmiku Województwa Łódzkiego - okręg wyborczy nr 4
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu Zgierskiego - okręg wyborczy nr 5
  Zmiana w składzie Rady Powiatu Zgierskiego - okręg wyborczy nr 1
 • Zmiana w składzie Rady Miejskiej W Łodzi - okręg wyborczy Nr 3
  Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Łodzi - okręg wyborczy Nr 5