Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi wykonującego czynności o charakterze ogólnowojewódzkim

o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 

Rejestr zmian
  • Data utworzenia:04-02-2016 8:04
    Wprowadził:Bartosz Goździk