• Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych.
    Informacja dotycząca stron internetowych komitetów wyborczych