• Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na dzień 9 października 2011 r.