Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Tuszyna

W dniu 22 czerwca 2012 r. do Komisarza Wyborczego w Łodzi wpłynęło powiadomienie pełnomocnika inicjatora referendum – grupy obywateli o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Tuszyna przed upływem kadencji.
W dniu 25 czerwca 2012 r. pełnomocnik inicjatora referendum powiadomił Burmistrza Miasta Tuszyna o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Tuszyna. Pełnomocnikiem inicjatora referendum – grupy obywateli jest Marek Walkowiak.
W terminie do dnia 24 sierpnia 2012 r. pełnomocnik inicjatora referendum – grupy obywateli  nie złożył Komisarzowi Wyborczemu w Łodzi wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Tuszyna - referendum nie zostało zarządzone.

Rejestr zmian
  • Data utworzenia28-04-2016 10:29
    Wprowadził:Bartosz Goździk