• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 grudnia 2006 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia dokonanego przez Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do S
    Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie powołania Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007 r.
  • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2006 r. o okręgu wyborczym nr 33, liczbie wybieranych senatorów i siedzibie Okręgowej Komisji Wyborczej w Elblągu, w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na d
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 stycznia 2007 r.
  • Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2006 r. o liczbie wyborców ujętych w rejestrach wyborców
    Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 28 stycznia 2007 r.
  • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 grudnia 2006 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.