• Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 27 stycznia 2015 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I Ns 534/14
    Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 10 marca 2015 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I Acz 343/15
  • Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 maja 2015 r., I Wydział Cywilny, Sygn. akt I Acz 862/15