• Komunikaty Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II dotyczące finansowania polityki
  Komunikaty Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych
 • Komunikaty Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 września 2018 r. o zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 8 września 2018 r. o przeprowadzeniu publicznego losowania składów terytorialnych komisji wyborczych.
  Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 7 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I oraz Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 4 września 2018 r. o zgłaszaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 września 2018 r. o prawie wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 3 września 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 3 września 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.