Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 3 września 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
Rejestr zmian
  • Data utworzenia28-08-2018 13:57
    Wprowadził:Wojciech Kozieł
  • Data modyfikacji03-09-2018 17:34
    Wprowadził:Wojciech Kozieł