• Zmiany w składach obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Łodzi w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych