• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Sędziejowice w okręgu wyborczym nr 13, zarządzone na dzień 29 marca 2020 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bedlno, w okręgu wyborczym nr 2, zarządzone na dzień 8 marca 2020 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głownie, w okręgu wyborczym nr 1, zarządzone na dzień 9 lutego 2020 r.
  Wybory uzupełniające do do Rady Gminy Jeżów, w okręgu wyborczym nr 15, zarządzone na dzień 9 lutego 2020 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Krośniewicach w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 12 stycznia 2020 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miasta Brzeziny, w okręgu wyborczym nr 2, zarządzone na dzień 15 grudnia 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bielawy, w okręgu wyborczym nr 6, zarządzone na dzień 1 grudnia 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Poddębicach w okręgu wyborczym nr 15 zarządzone na dzień 27 października 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do do Rady Gminy Jeżów, w okręgu wyborczym nr 9, zarządzone na dzień 27 października 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Głownie, w okręgu wyborczym nr 1, zarządzone na dzień 15 września 2019 r.