Wybory uzupełniające do do Rady Gminy Jeżów, w okręgu wyborczym nr 9, zarządzone na dzień 27 października 2019 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2018-2023 >>>> więcej

Formularze do pobrania - utworzenie komitetu wyborczego / zgłaszanie kandydatów do  terytorialnej / obwodowych komisji wyborczych  >>>> więcej

ZAŁĄCZNIKI
Rejestr zmian
  • Data utworzenia21-08-2019 14:31
    Wprowadził:Wojciech Kozieł
  • Data modyfikacji28-10-2019 15:56
    Wprowadził:Wojciech Kozieł