Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bielawy, w okręgu wyborczym nr 6, zarządzone na dzień 1 grudnia 2019 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2018-2023 >>>> więcej

Formularze do pobrania - utworzenie komitetu wyborczego / zgłaszanie kandydatów do  terytorialnej / obwodowych komisji wyborczych  >>>> więcej

ZAŁĄCZNIKI
Rejestr zmian
  • Data utworzenia26-09-2019 16:19
    Wprowadził:Wojciech Kozieł
  • Data modyfikacji02-12-2019 15:25
    Wprowadził:Wojciech Kozieł