• Tabelaryczne zestawienie zmian w składach rad gmin/miast powyżej 20 tys. mieszkanców, rad powiatów, rady miasta na prawach powiatu Łodzi, Sejmiku Województwa Łódzkiego (kadencja 2018-2023)
  Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Łodzi - okręg wyborczy Nr 5
 • Zmiana w składzie Sejmiku Województwa Łódzkiego - okręg wyborczy Nr 1
  Zmiana w składzie Rady Powiatu Zgierskiego - okręg wyborczy Nr 2
 • Zmiana w składzie Sejmiku Województwa Łódzkiego - okręg wyborczy Nr 5
  Zmiana w składzie Sejmiku Województwa Łódzkiego - okręg wyborczy Nr 5
 • Zmiana w składzie Sejmiku Województwa Łódzkiego - okręg wyborczy Nr 2
  Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Łodzi - okręg wyborczy Nr 2
 • Zmiana w składzie Sejmiku Województwa Łódzkiego - okręg wyborczy Nr 3
  Zmiana w składzie Sejmiku Województwa Łódzkiego - okręg wyborczy Nr 2