• Zmiana w składzie Sejmiku Województwa Łódzkiego - okręg wyborczy Nr 3
  Zmiana w składzie Sejmiku Województwa Łódzkiego - okręg wyborczy Nr 2
 • Tabelaryczne zestawienie zmian w składach rad gmin/miast powyżej 20 tys. mieszkanców, rad powiatów, rady miasta na prawach powiatu Łodzi, Sejmiku Województwa Łódzkiego (kadencja 2018-2023)
  Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Łowiczu - okręg wyborczy Nr 3
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu Łęczyckiego - okręg wyborczy Nr 3
  Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Łodzi - okręg wyborczy Nr 7
 • Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim - okręg wyborczy Nr 1
  Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Łasku - okręg wyborczy Nr 2
 • Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Łodzi - okręg wyborczy Nr 4
  Zmiana w składzie Rady Powiatu Łowickiego - okręg wyborczy Nr 1