• Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 21 marca 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
    Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Łodzi dotyczące zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych