• Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II z 16 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych