Uroczystość wręczenia uchwały PKW o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zapowiedź prasowa

Informujemy, że w dniu 21 lipca 2020 r. o godzinie 17.30  w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie Państwowa Komisja Wyborcza zgodnie z art. 317 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) wręczy Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie, w obecności przedstawicieli najwyższych władz państwowych, Uchwałę Nr 203/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie stwierdzenia wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Udział w uroczystości tylko dla akredytowanych fotoreporterów. Zgłoszenia akredytacyjne zawierające: imię, nazwisko, nr PESEL, imię ojca oraz nazwę redakcji prosimy przesyłać na adres Pokaż adres e-mail do 20 lipca (poniedziałek) do godz. 13.00.

Wejście akredytowanych fotoreporterów do sektora prasowego w godz. 16.30-17.00.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą, by jedną redakcję reprezentował jeden dziennikarz (względy bezpieczeństwa sanitarnego).

Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze zapewnią transmisję wydarzenia na profilach PKW w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter i YouTube). Udostępnią również sygnał telewizyjny zainteresowanym stacjom.

Instalacja wozów transmisyjnych od strony Cafe Zamek do godz. 16.00.

Ze względu na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne oraz rekomendacje Służby Ochrony Państwa uprzejmie informujemy, że pozostawiamy sobie możliwość weryfikacji udzielania akredytacji.

Jednocześnie, z uwagi na konieczność zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa, przypominamy o obowiązku zaopatrzenia się w maseczki ochronne.

Kontakt:

Biuro Prasowe:

  • 22 695 26 65
  • 22 243 03 00 wew. 141

Szczegółowe informacje dot. sygnału:

  • 503 503 867

Rejestr zmian

  • Data utworzenia

    17-07-2020 19:48

    Wprowadził:

    Kamil Gierasiński