Losowanie numerów list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. – ZAPROSZENIE

W imieniu Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego, zwracamy się z uprzejmym zaproszeniem na losowanie jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na 7 kwietnia 2024 roku, które odbędzie się 12 marca o godzinie 17:30 w sali nr 114 gmachu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wejście „B” (ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa). Ze względów bezpieczeństwa wstęp na wydarzenie dla dziennikarzy i pracowników mediów ogólnopolskich będzie możliwy tylko po uprzedniej akredytacji. Każda stacja telewizyjna, radiowa, redakcja prasowa lub portal informacyjny może zgłosić maksymalnie 10 osób. Zgłoszenia należy przesłać na adres Pokaż adres e-mail do 7 marca 2024 roku do godziny 13:00. Każde zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, nr PESEL oraz nazwę redakcji. Zgłoszenie dotyczące wjazdu telewizyjnych wozów transmisyjnych na teren Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powinno zawierać nazwę telewizji, numery rejestracyjne pojazdu oraz imiona i nazwiska oraz numery PESEL osób odpowiedzialnych za obsługę wozu. Wjazd i instalacja będzie możliwa 12 marca 2024 roku od godziny 15:00. Krajowe Biuro Wyborcze dysponuje trzema miejscami dla telewizyjnych wozów transmisyjnych, z zastrzeżeniem, że jedno miejsce będzie przysługiwać tylko jednej grupie telewizyjnej. Wszelkich informacji dotyczących wydarzenia udziela Biuro Prasowe KBW pod numerem telefonu +48 22 243 03 00 wew. 141.

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  04-03-2024 16:28

  Wprowadził:

  Marcin Chmielnicki

 • Data modyfikacji

  04-03-2024 16:56

  Wprowadził:

  Marcin Chmielnicki