więcej

Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji, zarządzone na 10 stycznia 2021 r. - zmiana terminu referendum na 4 lipca 2021 r.


POSTANOWIENIE NR 50/2021 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 2 czerwca 2021 r. o podjęciu zawieszonego postanowieniem Nr 569/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 15 grudnia 2020 r. głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji, zarządzonego postanowieniem Nr 553/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 20 listopada 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji >>>> pobierz

 

POSTANOWIENIE NR 569/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 15 grudnia 2020 r. o zawieszeniu głosowania w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji, zarządzonego postanowieniem nr 553/2020 Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 20 listopada 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji >>>> pobierz

 

 

W dniu 9 października 2020 r. do Komisarza Wyborczego w Łodzi II wpłynęła uchwała Nr XXVIII/165/20 Rady Miejskiej w Krośniewicach z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic z powodu nieudzielenia wotum zaufania w 2 kolejnych latach (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2020 r., poz. 5952)

POSTANOWIENIE NR 553/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 20 listopada 2020 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji >>>> pobierz 

 

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 20 listopada 2020 r. o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendach lokalnych  >>>> pobierz 

 • Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 4 lipca 2021 r. >>>> pobierz
 • Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum lokalnym >>>> pobierz
 • Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum lokalnym >>>> pobierz

 

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 7 czerwca 2021 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania przez Komisarza Wyborczego w Łodzi II zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonywanych przez osoby uprawnione do udziału w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji zarządzonym na dzień 4 lipca 2021 r.>>>> pobierz

 • Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego >>>> pobierz

 

POSTANOWIENIE NR 554/2020 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁODZI II z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia liczby członków wchodzących w skład Miejskiej Komisji do spraw Referendum w Krośniewicach i obwodowych komisji do spraw referendum 
w Krośniewicach oraz terminu składania zgłoszeń w referendum gminnym w sprawie odwołania Burmistrza Krośniewic przed upływem kadencji >>>> pobierz


 

ZAŁĄCZNIKI

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  20-11-2020 12:12

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  20-11-2020 13:26

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  20-11-2020 13:32

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  20-11-2020 13:33

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  20-11-2020 13:34

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  20-11-2020 14:02

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  20-11-2020 14:02

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  20-11-2020 14:03

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  20-11-2020 15:00

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  20-11-2020 15:01

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  20-11-2020 15:02

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  20-11-2020 15:28

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  20-11-2020 15:28

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  20-11-2020 15:30

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  20-11-2020 15:31

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  23-11-2020 8:43

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  23-11-2020 10:56

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  15-12-2020 14:28

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  15-12-2020 14:48

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  15-12-2020 14:50

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  15-12-2020 14:53

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  15-12-2020 14:59

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  15-12-2020 14:59

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  02-06-2021 16:11

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  02-06-2021 16:18

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  02-06-2021 16:43

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  02-06-2021 17:21

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  02-06-2021 17:43

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  07-06-2021 16:32

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  08-06-2021 13:44

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  08-06-2021 13:48

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  15-06-2021 14:53

  Wprowadził:

  Bartosz Wroniszewski

 • Data modyfikacji

  15-06-2021 14:56

  Wprowadził:

  Bartosz Wroniszewski

 • Data modyfikacji

  25-06-2021 16:12

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  28-06-2021 15:59

  Wprowadził:

  Bartosz Wroniszewski

 • Data modyfikacji

  02-07-2021 10:55

  Wprowadził:

  Bartosz Wroniszewski

 • Data modyfikacji

  05-07-2021 10:35

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  05-07-2021 11:02

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  05-07-2021 11:05

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł

 • Data modyfikacji

  08-06-2022 12:22

  Wprowadził:

  Wojciech Kozieł